Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Athletic Mind.

Athletic Mind is een educatief, gezondheidsgerelateerd online platform, bedoeld voor volwassen vanaf 18 jaar.

De auteur is niet gelicentieerd als arts, medisch adviseur of gezondheidsprofessional en biedt geen medische adviezen, diagnoses, suggesties of raadgeving. Dit platform is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en vormt geen medisch advies.

Consulteer een medisch of gezondheidsprofessional voordat je begint aan training, supplementen of dieet als je twijfelt over je gezondheid. Er kunnen risico’s verbonden zijn aan het uitoefenen van activiteiten of gebruik van supplementen die beschreven worden op deze website voor mensen met een verslechterde gezondheid, medisch verleden of verzwakte mentale conditie.

Athletic Mind is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of andere nadelige gevolgen, die direct of indirect zijn veroorzaakt door het gebruik, uitoefening, applicatie of interpretatie beschreven in artikelen.

Specifieke resultaten genoemd in artikelen zijn geen garanties en zullen per individu verschillen.

Instagram